Coaching

Hulpvraag en coaching
Een goed gesprek is onontbeerlijk bij coaching. Maar praten is niet zaligmakend. Uiteindelijk gaat het om wat je in de praktijk bereikt. Daarom werk ik ook met doe-oefeningen, creatieve opdrachten, testen, huiswerkverzoeken e.d.
Voor elke hulpvraag geldt: we doen wat nodig is. Soms volstaat een goed gesprek. Maar in de loop der jaren ben ik steeds meer gaan zien dat als ik mijn cliënten dingen laat ervaren, dat het begrip en de ontwikkeling dan veel sneller gaan. Op deze pagina geen opsomming van mogelijke hulpvragen waar ik je bij kan helpen. Mijn ervaring is erg breed. Beter is, leg je hulpvraag concreet aan me voor, in een persoonlijk gesprek of via de mail, dan krijg je gratis en vrijblijvend een passend aanbod van mij of advies.

Als coach onderscheid ik mij van andere coaches door de methode van voelend waarnemen.
Door deze methode kom je in contact met je intuïtie, jouw grootste bron van rijkdom.
Veel geleerden zijn het erover eens dat intuïtie de meest waardevolle bron in de mens is. Op deze pagina wil ik uitgebreid ingaan op intuïtie en voelend waarnemen. Onderaan deze pagina vind je een aantal praktijkvoorbeelden van diverse hulpvragen van professionals.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Albert-Einstein-intuitie.jpg

Wil je volledig tot je recht komen dan zul je je intuïtie moeten leren kennen en erkennen.
Intuïtie is geen lucky guess, ingegeven door krachten buiten onszelf, maar een onmiddellijk en totaal weten zonder aanleiding in logica of emotie. Intuïtie is een fenomeen dat je kunt herkennen en waar je mee in contact kunt komen.
In intuïtie zetten je hoofd, hart, ziel, energie en lijf hun neuzen dezelfde kant op in een natuurlijke en vloeiende beweging. Dit leidt tot een krachtig weten dat je volledige levenspotentieel aanspreekt.
Dan kom je tot snel en optimaal resultaat.

Jouw intuïtie is niet iets wat jij alleen ervaart, ik ervaar jouw intuïtie ook. Daar krijgt mijn coaching een professioneel en onderscheidend niveau: ik help je om een goed, betrouwbaar en geverifieerd contact te maken met jouw intuïtie en leer jou hoe jij je intuïtie beter kunt benutten. Daar wordt je sterker, effectiever en gelukkiger van. 
Jouw intuïtieve waarneming wordt door mij gecheckt en is daardoor betrouwbaar.  Zo kom je altijd bij de juiste informatie van je intuïtie uit. Maar bovenal overstijg je met deze methode wat je alleen met denken of met voelen zou kunnen waarnemen. Je waarneming vindt plaats op een dieper bewustzijnsniveau. Geen oeverloze praatsessies dus waarna je het alsnog zelf uit kunt zoeken, nee, praktijk- en resultaatgerichte coaching: middels voelend waarnemen in contact komen met de zuiverheid van je intuïtie, met snel  en duidelijk resultaat. Wil je af van moeilijk gedoe, teveel overleg en bloedeloze protocollen? Leer dan hoe je met behulp van je intuïtie snel tot de kern komt.

Intuïtie: een totaalweten met meer kennis dan je hoofd, gerichtere empathie dan alleen van je hart en meer doekracht door de fijn-afstemming en stroomlijning van deze onderlinge bronnen.

Kennis is macht? Intuïtie is power!

Als je hoofd je aangeeft dat je linksaf moet, en je intuïtie zegt rechtsaf, ga dan gerust rechtsaf. Gaandeweg zal je hoofd gaan begrijpen dat jouw intuïtie gelijk heeft.
Intuïtie is de belangrijkste verbinding van menselijk leven met het unieke zelf. Denken, voelen en waarnemen staan bij een gezonde zelfrealisatie in dienst van intuïtie. Daar maak je contact met je innerlijk en alle informatie die in jou is opgeslagen. Je verbindt je met jouw grootste en sterkste bron.

Dat zou je kunnen beperken en vervormen door je denken leidend te maken en alleen maar dingen te aanvaarden die door je hoofd als logisch worden beschouwd maar dan leef je in een afgeleide vorm van je beste zelf. Je wordt er minder krachtig en minder gelukkig van. Word wijzer dan je logica je ingeeft.

De hoogste vorm van kennis is intuïtie. -Spinoza

Hetzelfde geldt voor personen die hun voelen leidend maken. Die kunnen een speelbal worden van hun emoties en driften. Dat kan intens zijn maar het is zelden effectief.
Als denken en voelen hun plek vinden binnen jouw intuïtie, dan krijg je een versterkend effect dat geen van de afzonderlijke componenten vanuit zichzelf kan bereiken. Wil jij je potentieel volledig benutten, leer dan onder mijn begeleiding om de natuurlijke verhoudingen binnen jezelf te respecteren en naar voren te laten komen. Je intuïtie wordt gesterkt en herkenbaar voor je.

Volgens mijn opvattingen is intuïtie een van de fundamentele functies van de ziel, namelijk de waarneming van de mogelijkheden die in een situatie aanwezig zijn. -C.G. Jung

Voorbeelden uit de praktijk
Hieronder casussen uit mijn praktijk (groen), daaronder een toelichting van mij (zwart).

Als hoogsensitief en hoogbegaafd persoon ‘overkwam’ me een hoop in het leven. Ik geniet van uitdaging in mijn werk: snel denken en veel doen in korte tijd, daar word ik blij van. Maar emotioneel kon ik veel minder prikkels verdragen. Ik was snel overprikkeld en daardoor ook snel moe. Ruud heeft me door zijn methode van voelend waarnemen mooie inzichten gegeven waardoor ik de balans tussen mijn twee ogenschijnlijk tegenstrijdige behoeften kon vinden. Ik kan nu veel beter omgaan met alle indrukken. Ik sta weer in mijn kracht, ben bewust van wat er gebeurt en weet wat mij helpt om tijdig af te schakelen. Ik stap vol zelfvertrouwen (weer) de wereld in. -Directeur basisschool-

 

Dit is een “school”voorbeeld van wat ik vaak tegenkom: de behoefte aan prikkels voor het denkvermogen enerzijds en de overweldiging door het aantal indrukken anderzijds. Druk, druk, druk! Belangrijk om goed uit te zoeken waar voor jou een goede balans ligt. Het resultaat van zo’n coachtraject is dat je je een stuk energieker voelt. En je wordt efficiënter en effectiever in je daadkracht. Aantrekkelijk vooruitzicht, toch?!

Ik ben een empathische huisarts. De laatste tijd word ik echter wat onzeker omdat mensen mijn empathie sterker ervaren dan ik als professional wil. Daardoor ontstaan er ongewenste misverstanden. En bij mij de vraag: ligt dit nou aan mij of aan hen? Ik wist het niet.
Ik ben naar Ruud gegaan met de vraag hoe ik de professionele grens van mijn huisarts-zijn weer kon herstellen. Dat heeft hij mij middels voelend waarnemen laten ervaren. Toen liet hij mij ook ervaren wanneer ik de professionele grens overschreed. En ja, dat lag dus aan mij. Soms merk ik dat er meer zorg en aandacht nodig is dan wat ik als huisarts bied; dan wordt het lastig voor me.
Ruud gaf mij aan dat ik er incidenteel best voor kan kiezen om meer hulp te bieden dan volgens de huisartsennorm. Maar dan moet ik duidelijk aangeven dat ik die grens eenmalig overschrijdt zodat er geen misverstanden ontstaan en ik geen valse verwachtingen wek.
Een heldere en praktische oplossing binnen een uur. Dit had ik bij een praatcoach nooit zo snel zo helder gekregen. Door de oefeningen ervaar ik meteen waar mijn grens ligt en kom ik in de positie dat ik een bewuste keuze kan maken. Ik kan hier prima mee vooruit.
-huisarts-
Uit deze casus blijkt het grote voordeel van voelend waarnemen als methode.
Omdat je hierin praktisch ervaart hoe het voor jou werkt, hoef je geen uitgebreid coachtraject voor een ogenschijnlijk moeilijk probleem aan te gaan maar heb je snel een passende oplossing. Het resultaat is hersteld werkplezier en toegenomen motivatie binnen de waargenomen grenzen van wat gezond is. En wie wil er niet meer werkplezier en toegenomen motivatie?

Mijn werk als innovator is uitdagend en veelzijdig. Na negen jaar heb ik me tevens ontwikkeld tot lichaamsgericht coach. Mijn behoefte was om helder te krijgen wanneer het moment rijp is om de praktijk voor lichaamsgericht coachen volledig te omarmen en mijn werk als innovator af te bouwen.
Ruud Backus heeft me geholpen deze vraag te ordenen en te plaatsen in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vervolgens heeft hij mij middels voelend waarnemen laten ervaren hoe ik reageer op de projecten die ik als innovator leid en op het vooruitzicht van de verdere uitbouw van mijn coachpraktijk. Daarmee ervoer ik letterlijk waar mijn toekomst ligt. Ruud heeft ook geholpen met de timing en prioritering van deze verschuiving.
-Innovator/lichaamsgerichte coach-
Het brein van de hoogbegaafde vraagt voortdurend om uitdaging.
Hoogbegaafden hebben vaak verschillende en brede interesses en kunnen snel de kennis en vaardigheden ontwikkelen om uiteenlopende beroepen uit te oefenen.
Onderzoek je mogelijkheden en wensen in een kort coachtraject.
Een combinatie van meerdere functies kan voor balans zorgen en je het gevoel geven dat je aan verschillende talenten toekomt. Zorg dat je mentaal fit blijft en niet verzandt in eenzijdige belasting, met alle risico’s van dien. Laat je coachen op je mogelijkheden/behoeften. Als je die helder hebt, heb je de grootste kans op een evenwichtig en gelukkig leven.

Door mijn perfectionisme was ik de hele tijd bezig met controle. Hier werd ik erg moe van en het kostte me veel kracht. Ik wilde hier beter mee leren omgaan.
In plaats van mijn controle te versterken, leerde Ruud mij juist om de controle wat meer los te laten en maakte me bewuster van mijn kracht. Met voelend waarnemen liet hij mij ervaren waar mijn natuurlijke grenzen lagen. Daardoor kon ik beter bij mezelf blijven en werd ik energieker en krachtiger in mijn werk.
Door minder controle sterker worden; ik had dat niet kunnen bedenken maar dat is wel wat er gebeurde in de loop van dit coachtraject. Ik kan mijn arbeidspotentieel nu veel beter benutten.
-onderwijskundige/trainer-
Analyse en controle zijn niet zaligmakend. Laat mij als coach eens meekijken waar je vermogens en behoeften liggen. Een goede afstemming geeft niet alleen meer arbeidsvreugde maar ook meer perspectief, waardoor jij je vermogen ten volle benut.  Investeer in jezelf door een coachtraject. Je wordt er wijzer en “rijker” van.