Hooggevoeligheid in het werk

Hooggevoeligheid en arbeid
Personen die hooggevoelig zijn en dit niet goed kunnen hanteren, stranden nogal eens in hun werk door overprikkeling, vermoeidheid en burn-out. Sommigen denken dit euvel te verhelpen door minder te gaan werken of door werk te aanvaarden onder hun niveau. Maar na een tijdje blijkt meestal dat dit geen goede oplossing is.

Wil je slagen in je werk,
dan is het een must om met je hooggevoeligheid te kunnen omgaan.

Door begeleiding van ProSpirit krijg je haarfijn duidelijk hoe je als arbeidskracht in elkaar zit, waar je sterke punten liggen en wat je kwetsbare kanten zijn. Naast het leren omgaan met hooggevoeligheid, gebruiken we een aantal testen om je sterkte/zwakteanalyse in beeld te brengen. Na zo’n traject heb je goed helder wat je kan, in welke arbeidsomstandigheden je floreert, en hoe voor jou de balans ligt tussen werk en privé.

hooggevoeligheid-werkGun jezelf en anderen je schoonheid: ontplooi je talenten!