Intuïtie

Als coach onderscheid ik mij van andere coaches door de methode van voelend waarnemen.
Door deze methode kom je in contact met je intuïtie, jouw grootste bron van rijkdom.
Veel geleerden zijn het erover eens dat intuïtie de meest waardevolle bron in de mens is. Op deze pagina wil ik uitgebreid ingaan op intuïtie en voelend waarnemen. Onderaan deze pagina vind je een aantal praktijkvoorbeelden van diverse hulpvragen van professionals.

Wil je volledig tot je recht komen dan zul je je intuïtie moeten leren kennen en erkennen.
Intuïtie is geen lucky guess, ingegeven door krachten buiten onszelf, maar een onmiddellijk en totaal weten zonder aanleiding in logica of emotie. Intuïtie is een fenomeen dat je kunt herkennen en waar je mee in contact kunt komen.
In intuïtie zetten je hoofd, hart, ziel, energie en lijf hun neuzen dezelfde kant op in een natuurlijke en vloeiende beweging. Dit leidt tot een krachtig weten dat je volledige levenspotentieel aanspreekt.
Dan kom je tot snel en optimaal resultaat.

Jouw intuïtie is niet iets wat jij alleen ervaart, ik ervaar jouw intuïtie ook. Daar krijgt mijn coaching een professioneel en onderscheidend niveau: ik help je om een goed, betrouwbaar en geverifieerd contact te maken met jouw intuïtie en leer jou hoe jij je intuïtie beter kunt benutten. Daar wordt je sterker, effectiever en gelukkiger van. 
Jouw intuïtieve waarneming wordt door mij gecheckt en is daardoor betrouwbaar.  Zo kom je altijd bij de juiste informatie van je intuïtie uit. Maar bovenal overstijg je met deze methode wat je alleen met denken of met voelen zou kunnen waarnemen. Je waarneming vindt plaats op een dieper bewustzijnsniveau. Geen oeverloze praatsessies dus waarna je het alsnog zelf uit kunt zoeken, nee, praktijk- en resultaatgerichte coaching: middels voelend waarnemen in contact komen met de zuiverheid van je intuïtie, met snel  en duidelijk resultaat. Wil je af van moeilijk gedoe, teveel overleg en bloedeloze protocollen? Leer dan hoe je met behulp van je intuïtie snel tot de kern komt.

Intuïtie: een totaalweten met meer kennis dan je hoofd, gerichtere empathie dan alleen van je hart en meer doekracht door de fijn-afstemming en stroomlijning van deze onderlinge bronnen.

Kennis is macht? Intuïtie is power!

Als je hoofd je aangeeft dat je linksaf moet, en je intuïtie zegt rechtsaf, ga dan gerust rechtsaf. Gaandeweg zal je hoofd gaan begrijpen dat jouw intuïtie gelijk heeft.
Intuïtie is de belangrijkste verbinding van menselijk leven met het unieke zelf. Denken, voelen en waarnemen staan bij een gezonde zelfrealisatie in dienst van intuïtie. Daar maak je contact met je innerlijk en alle informatie die in jou is opgeslagen. Je verbindt je met jouw grootste en sterkste bron.

Dat zou je kunnen beperken en vervormen door je denken leidend te maken en alleen maar dingen te aanvaarden die door je hoofd als logisch worden beschouwd maar dan leef je in een afgeleide vorm van je beste zelf. Je wordt er minder krachtig en minder gelukkig van. Word wijzer dan je logica je ingeeft.

De hoogste vorm van kennis is intuïtie. -Spinoza

Hetzelfde geldt voor personen die hun voelen leidend maken. Die kunnen een speelbal worden van hun emoties en driften. Dat kan intens zijn maar het is zelden effectief.
Als denken en voelen hun plek vinden binnen jouw intuïtie, dan krijg je een versterkend effect dat geen van de afzonderlijke componenten vanuit zichzelf kan bereiken. Wil jij je potentieel volledig benutten, leer dan onder mijn begeleiding om de natuurlijke verhoudingen binnen jezelf te respecteren en naar voren te laten komen. Je intuïtie wordt gesterkt en herkenbaar voor je.

Volgens mijn opvattingen is intuïtie een van de fundamentele functies van de ziel, namelijk de waarneming van de mogelijkheden die in een situatie aanwezig zijn. -C.G. Jung