Ruud Backus

Ruud Backus is eigenaar van ProSpirit.
In zijn werk met cliënten streeft Ruud naar een natuurlijk verband tussen denken, voelen en handelen. Bezieling en beweegredenen zijn daarbij belangrijke factoren.
Hij wil stimuleren dat mensen goed met zichzelf omgaan, en daardoor ook met anderen.

“In ProSpirit wil ik mensen uitdagen om hun eigen kracht en pracht gestalte te geven.
Daar zet ik 35 jaar ervaring in het professioneel werken met mensen  graag bij in”.

Het specifieke aan Ruud’s stijl is dat hij aan de ene kant een directe
no-nonsense aanpak heeft en aan de andere kant veel oog heeft voor gevoel, bezieling en detail. Deze combinatie is ideaal voor coaching. Zijn aanstekelijke enthousiasme, betrokkenheid en gevoel voor humor maken een coachtraject bij ProSpirit tot een aangename ervaring.